top of page

Projektledning – från start till mål

Kund hos BBK Group

BBK Group följer ditt projekt från första utkastet till upphandling fram till slutbesiktning, oavsett om det handlar om renovering eller nyproduktion. För dig som kund innebär det en stor trygghet: du får den hjälp och det stöd du behöver under hela projektets gång.

Vi hjälper till med projektledning oavsett om det handlar om att optimera värmeanvändningen, renovera elstammar eller något annat inom byggnation. Inte sällan passar våra kunder på att kombinera vår projektledningstjänst med nyinstallation av solceller.

Vi tar även uppdrag som sakkunniga i samband med nyproduktion. Att bygga nytt idag är komplext. Många tekniska funktioner, som ventilation, passersystem och videoövervakning måste samverka på ett tillfredsställande sätt. Vi säkerställer att alla system harmonierar med varandra, något som gör att du som kund sparar både tid, pengar och energi.

BBK Group har en gedigen erfarenhet av teknisk projektledning för stora industriprojekt, både i Sverige och internationellt. I det egna bolaget har han samlat en rad specialister inom IT, elinstallation, montering och byggnadskonstruktion. Kvalitén på det utförda arbetet är högsta prio inom BBK Group och man lägger lika stor vinn på förarbete och uppföljning som på själva utförandet. Företaget utför uppdrag i hela södra Sverige, med fokus på Skåne. För BBK Group är alla kunder viktiga, privatpersoner såväl som företag. Relationen till kunden är helt avgörande. – Sedan dag ett står kundens behov och krav i centrum. Min drivkraft har alltid varit att bevaka kundens intressen och säkerställa att kunden får det bästa möjliga.

”BBK Group är alltid uppdaterade med vad som händer i branschen och hjälper oss att fatta genomtänkta beslut framåt.”

Karl-Erik Calling, bostadsrättsföreningen Riksbyggen Malmöhus 24

BBK Group har en gedigen erfarenhet av teknisk projektledning för stora industriprojekt, både i Sverige och internationellt. I det egna bolaget har han samlat en rad specialister inom IT, elinstallation, montering och byggnadskonstruktion. Kvalitén på det utförda arbetet är högsta prio inom BBK Group och man lägger lika stor vikt på förarbete och uppföljning som på själva utförandet. Företaget utför uppdrag i hela södra Sverige, med fokus på Skåne. För BBK Group är alla kunder viktiga, privatpersoner såväl som företag. Relationen till kunden är helt avgörande. – Sedan dag ett står kundens behov och krav i centrum. Min drivkraft har alltid varit att bevaka kundens intressen och säkerställa att kunden får det bästa möjliga.

daniel dator

KONTAKT

TACK FÖR DITT MEDELANDE

bottom of page